اگر تایر خودرویتان ترکید ترمز نکنید

در موقع ترکیدن لاستیک حین حرکت نباید ترمز کرد و فقط با خونسردی کامل وتا حدی فشار دادن پدال گاز مجددا کنترل خودرو را بدست آورد

در موقع ترکیدن لاستیک حین حرکت نباید ترمز کرد و فقط با خونسردی کامل وتا حدی فشار دادن پدال گاز مجددا کنترل خودرو را بدست آورد

کاملترین و به روز ترین مرجع فروش اینترنتی کلیه لوازم مصرفی خودرو

اگر تایر خودرویتان ترکید ترمز نکنید

جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸  ۰ نظر    بازدید

در هنگام ترکیدن لاستیک، بیشتر اوقات بدترین عکس العمل ممکن کوبیدن روی پدال ترمز است. تصور کنید که با سرعت 90 کیلومتر در ساعت در حال رانندگی هستید و ناگهان صدای ترکیدن تایر را می شنوید. خودرویتان تکانی می خورد انگار که روی یک مین کوچک رفته باشد و بعد به نظر می رسد خیلی زود کنترلش از دست شما خارج می شود.

در اینجا غریزه می گوید ترمز کنید، اما غریزه در این مورد اشتباه می گوید. تایر ترکیده به بند کفشی می ماند که زیر پا گیر می کند و شما را به زمین می زند؛ بنابراین ترمز کردن در آن سرعت، یعنی چپ شدن خودرو، ویا انحراف به چپ و راست و تصادف با خودرو های کناریتان.

ولی حال چه باید کرد ؟بهترین تصمیم در این گونه مواقع این است که کاری را کنید که شاید دیوانگی به نظر برسد: فشردن پدال گاز، اما نه با شدت، تنها دو یا سه بار، به صورت مرحله ای و با فشارکم تا خودور مهار بشود و بعد فرصت دارید با احتیاط آن را به کناری بکشید. اگر خوش شانس باشید خود تایر ترکیده خودرو را متوقف می کند و نیازی به مهارت های بدلکاری نیست.

دیدگاه خود را بیان کنید
کارشناسان خارج از دسترس