ساخت فرمان هوشمند برای تشخیص خواب آلودگی و خستگی راننده

فرمان هوشمند/تشخیص خستگی/چگونگی عملکرد فرمان هوشمند/تشخیص علائم خواب آلودگی از طریق چهره راننده/و...

فرمان هوشمند/تشخیص خستگی/چگونگی عملکرد فرمان هوشمند/تشخیص علائم خواب آلودگی از طریق چهره راننده/و...

ساخت فرمان هوشمند برای تشخیص خواب آلودگی و خستگی راننده

چهار‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰  ۰ نظر    بازدید

جمعی از محققان در آلمان فرمان هوشمندی برای ماشین طراحی کرده اند که اتوماتیک خستگی و خواب آلودگی راننده را تشخیص می دهد.تا قبل از این محققان تکنولوژی های گوناگونی برای تشخیص خستگی و خواب آلودگی رانندگان در حین رانندگی ارایه داده بودند.که در آن ها حالت خستگی راننده از روی آنالیز دقیق صورت راننده و یا چگونگی حرکات فرمان صورت می گیرد.

اکنون محققان شرکتی در آلمان فناوری جدیدی را ارایه داده اند که می توان آن را جایگزین مناسب تری دانست. در این شیوه خاص حسگری در فرمان اتومبیل نصب شده که با تشخیص دقیق مقدار فشار وارد شده به آن از طریق دستان راننده خودرو، خستگی و خواب آلودگی راننده تشخیص داده می شود.


مبنای کار این فناوری مدرن بر اساس این واقعیت است که زمانی که فرد در حال رانندگی با هوشیاری کامل است، فشار محکم و مناسبی به فرمان اتومبیل خود وارد می ناید ولی در مواقع خواب آلودگی و خستگی و همین طور در زمانی که سکته قلبی روی داده و ضریب هوشیاری به هر علتی افت چشم گیری می کند، فشار یاد شده کم می شود و دست راننده تحرک کمتری بر روی فرمان اتومبیل خواهد داشت.

فرمان جدیدی که برای اتومبیل ها توسط این محققان ارایه شده دارای نوار باریک مخصوصی می باشد که در دل آن لایه های نازکی تعبیه شده که جریان الکتریکی ضعیفی از آن ها عبور می کند.

ریزپردازش گر تعبیه شده در این فرمان بر اساس تغییر فشار وارد شده به آن واکنش نشان می دهد و به راننده هشدار می دهد که خواب آلوده است.

یکی از خصوصیت های جالب این فناوری مدرن که آن را در مقایسه با دیگر فناوری های مشابه متمایز می کند، حساس نبودن به مواردی مانند آلودگی، عرق کردن بدن و تغییرات دمای محیط می باشد. همچنین حتی در صورت استفاده راننده از دستکش هم کارایی فرمان هوشمند به مقدار چشم گیری خواهد بود.

جمعی از محققان در آلمان فرمان هوشمندی برای ماشین طراحی کرده اند که اتوماتیک خستگی و خواب آلودگی راننده را تشخیص می دهد.

تا قبل از این محققان تکنولوژی های گوناگونی برای تشخیص خستگی و خواب آلودگی رانندگان در حین رانندگی ارایه داده بودند.که در آن ها حالت خستگی راننده از روی آنالیز دقیق صورت راننده و یا چگونگی حرکات فرمان صورت می گیرد.

اکنون محققان شرکتی در آلمان فناوری جدیدی را ارایه داده اند که می توان آن را جایگزین مناسب تری دانست. در این شیوه خاص حسگری در فرمان اتومبیل نصب شده که با تشخیص دقیق مقدار فشار وارد شده به آن از طریق دستان راننده خودرو، خستگی و خواب آلودگی راننده تشخیص داده می شود.

مبنای کار این فناوری مدرن بر اساس این واقعیت است که زمانی که فرد در حال رانندگی با هوشیاری کامل است، فشار محکم و مناسبی به فرمان اتومبیل خود وارد می ناید ولی در مواقع خواب آلودگی و خستگی و همین طور در زمانی که سکته قلبی روی داده و ضریب هوشیاری به هر علتی افت چشم گیری می کند، فشار یاد شده کم می شود و دست راننده تحرک کمتری بر روی فرمان اتومبیل خواهد داشت.

فرمان جدیدی که برای اتومبیل ها توسط این محققان ارایه شده دارای نوار باریک مخصوصی می باشد که در دل آن لایه های نازکی تعبیه شده که جریان الکتریکی ضعیفی از آن ها عبور می کند.

ریزپردازش گر تعبیه شده در این فرمان بر اساس تغییر فشار وارد شده به آن واکنش نشان می دهد و به راننده هشدار می دهد که خواب آلوده است.

یکی از خصوصیت های جالب این فناوری مدرن که آن را در مقایسه با دیگر فناوری های مشابه متمایز می کند، حساس نبودن به مواردی مانند آلودگی، عرق کردن بدن و تغییرات دمای محیط می باشد. همچنین حتی در صورت استفاده راننده از دستکش هم کارایی فرمان هوشمند به مقدار چشم گیری خواهد بود.

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image

WhatsApp Logo