روغن موتور مناسب و زمان تعویض روغن موتور خودروی سانگ یانگ تیوولی

راهنمای روغن موتور خودروی سانگ یانگ تیوولی

راهنمای روغن موتور خودروی سانگ یانگ تیوولی

روغن موتور مناسب و زمان تعویض روغن موتور خودروی سانگ یانگ تیوولی

چهار‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰  ۰ نظر    بازدید

روغن موتور مناسب و زمان تعویض روغن موتور خودروی سانگ یانگ تیوولی

راهنمای روغن موتور خودروی سانگ یانگ تیوولی

  • عملكرد روغن موتور خودروی تیوولی
  • مراقبت از موتور خودروی تیوولی
  • روغن موتور مناسب خودروی تیوولی
  • بررسی سطح روغن موتور خودروی تیوولی
  • نحوه تعویض روغن موتور خودروی تیوولی
  • فواصل زمانی و مسافتی تعویض روغن موتور
  • گروه های ویسكوزیته یا گرانرویSAE

محل قرارگیری گیج روغن موتور و فیلتر روغن سانگ یانگ تیوولی

امکان دارد بین محفظه موتور واقعی اتومبیل و عكس فوق تفاوت هایی موجود باشد.

بررسی سطح روغن موتور در خودروی تیوولی

ماشین را بر روی سطح صافی پارک نموده و ترمز دستی را بالا بكشید.

موتور خودرو را خاموش کنید و تا بیشتر از 5 دقیقه صبر كنید.

گیج روغن موتور را خارج نمایید و با یک دستمال آن را تمیز كنید. بعد از آن دوباره آن را در محل خود وارد نمایید.

دوباره آن را بیرون بكشید و سطح روغن موتور را بررسی نمایید.

در این موقع سطح روغن موتور باید بین علامت حداكثر Max و حداقل Min گیج روغن موتور باشد.

در صورت پایین آمدن سطح روغن موتور به پایین تر از علامت Min از گیج روغن، باید آن را دوباره پر كنید.

پر كردن مجدد

در صورت پایین تر آمدن سطح روغن موتور، درپوش سر ریز روغن موتور در بالای درپوش(قالپاق) موتور را باز نموده و بدون این كه سطح روغن موتور از علامت بالایی Max بالاتر برود، به میزان آن تا حد مجاز از روغن موتور مورد تایید و مناسب خودروی سانگ یانگ تیوولی اضافه کنید.

بعد از 5 دقیقه دوباره سطح روغن موتور را بررسی نمایید.

توجه

سطح روغن موتور را به طور مرتب بررسی نمایید و در صورت لزوم از روغن موتور مورد تایید و مناسب سانگ یانگ تیوولی به مقدار اولیه روغن موتور اضافه کنید.

گیج روغن موتور را با دستمال به طوری تمیز كنید كه هیچ نوع شیء خارجی به درون موتور وارد نگردد.

سطح روغن موتور نباید از علامت Max در گیج روغن موتور بالاتر برود. در صورت جدید بودن موتور خودرو، امکان دارد روغن موتور بیشتری استفاده شود.

هشدار

كاركرد خودروی تیوولی با مقداری نا كافی از روغن موتور می تواند به موتور خودرو آسیب برساند.

اطمینان پیدا کنید كه سطح روغن موتور مناسب و کافی باشد و در صورت لزوم به مقدار اولیه روغن موتور به مقدار مورد نیاز اضافه کنید.

عملكرد روغن موتور در خودروی سانگ یانگ تیوولی چگونه است؟

بالاترین میزان عملكرد روغن موتور، روانكاری و خنک كاری قطعات داخلی موتور خودروی تیوولی می باشد كه باعث كاركرد مناسب و به جای موتور خودروی سانگ یانگ تیوولی می شود.

مصرف روغن موتور در خودروی تیوولی به چه عواملی بستگی دارد؟

موتور مصرف روغن موتور به ویسكوزیته، كیفیت روغن موتورو عادت رانندگی وابسته است. ممكن است در شرایط زیر، روغن بیشتری مورد نیاز می باشد؛
در صورت نو بودن خودروی تیوولی مصرف روغن موتور چگونه است؟

موتور جدید از آنجایی كه پیستون ها، رینگ پیستون و دیواره های سیلندرش هنوز در موقعیت كاركرد بهینه قرار نگرفته ، روغن موتور بیشتری مصرف می کند.

مصرف روغن موتور در خودروی تیوولی : بیشترین میزان مصرفی روغن موتور 0.5 لیتر در هر 1000 كیلومتر می باشد.

مطابق با گفته ها، بررسی پی در پی سطح روغن موتور به واسطه ی راننده ی خودروی تیوولی کاری واجب می باشد تا در صورت احتیاج، به میزان روغن موتور آن اضافه کند. به این منظور پیشنهاد می كنیم که در مواردی مانند هر دفعه سوخت گیری خودروی تیوولی و یا رانندگی با تیوولی در راه های طولانی تا پیمودن 5000 كیلومتر اول، سطح روغن موتور خودرو حتما چك شود.

در زمان رانندگی با دور بالای موتور مصرف روغن موتور سانگ یانگ تیوولی چگونه خواهد بود؟

تا زمانی كه در كاركرد اولیه سانگ یانگ تیوولی، موارد زیر را با دقت كافی رعایت نمایید، عملكرد خوب و راحت اتومبیل برای مدت زمانی طولانی در اتومبیل شما تضمین می گردد.

فراموش نکنید كه سطح روغن موتور را بررسی كنید و حتما فواصل سر ریز كردن دوباره و یا تعویض روغن موتور تیوولی را در شرایط سخت رانندگی کاهش دهید.

از وارد كردن فشار بیش از اندازه به موتور سانگ یانگ تیوولی از طریق رانندگی در حالت تخته گاز پرهیز نمایید. به خصوص زمانی كه در 1000 كیلومتر اول، دمای بیرون اتومبیل زیر دمای انجماد باشد.

در هر 1000 كیلومتر اول پیمایش اتومبیل، از یدک كشیدن وسیله نقلیه دیگر پرهیز نمایید.

شرایط سخت در رانندگی چیست؟

رانندگی با دور بالای موتور خودرو و یا سرعت زیاد

رانندگی با سرعت زیاد در طول دو ساعت متوالی

رانندگی در جاده های ناهموار،رانندگی خارج از شهرو یا در هوای غبارآلود و گلی

رانندگی در مسیرهای پوشیده از مواد خورنده و نمكی

رانندگی به دفعات زیاد در مسیرهای كوتاه

كاركرد طولانی مدت موتور در حالت درجا

رانندگی با بار سنگین مانند یدک كشیدن

مراقبت از موتور خودرو

برای حفظ موتور در شرایط مطلوب، موارد زیر را رعایت نمایید:

در شرایط رانندگی سخت، سطح روغن موتور خودرو را به صورت منظم بررسی نمایید و در صورت لزوم به مقدار آن اضافه کنید. علاوه براین، فواصل تعویض روغن موتور باید كاهش یابد.

در صورت نو بودن موتورخودرو، تا زمانی كه كیلومتركاركرد اتومبیل به 1000 كیلومتر نرسیده است، با سرعت بالا رانندگی نکنید.در زمان سرد بودن موتور خودرو، بسیار توجه و دقت کنید.

بعد از نصب موتور نو، تا موقعی كه كیلومتر كاركرد اتومبیل به 1000 كیلومتر نرسیده است، وسیله نقلیه و یا كاروان دیگری را بكسل نكنید.

فواصل زمانی و مسافتی تعویض روغن موتور خودروی تیوولی به چه صورت می باشد؟

روغن موتور و فيلتر روغن موتور باید به طور همزمان تعویض شوند.

تنها از روغن موتور و فيلتر روغن مورد تایيد و مناسب خودروی تیوولی استفاده نمایید.

سرویس اولیه رایگان و سرویس های ادواری

سرویس اولیه : به منظور انجام رایگان سرویس اولیه اتومبیل در كیلومتر 7000 الی 8000 یا 5 الی 6 ماه بعد از تحویل اتومبیل، به یكی از عاملیت های مجاز شرکت مراجعه نمایید. بعد از انجام سرویس اولیه، فواصل سرویس های ادواری هر 7000 كیلومتر پیمایش خواهد بود.

احتياط

زمان سرویس اوليه در شرایط سخت باید زودتر انجام پذیرد.

روغن موتور مناسب با دوره و مسافت پیموده شده تعویض نمایید. البته هر كدام زودتر فرا برسد.

هشدار

تنها از روغن موتور و فيلترهاي هوا و روغن پیشنهاد شده از جانب شركت استفاده نمایید. استفاده از محصولات توصيه نشده به موتور اتومبیل شما و متعلقات آن آسیب وارد می کند و اتومبیل را از پوشش گارانتی خارج می کند.


اخطارها و هشدارهای مربوط به بازرسی

هشدار

گيج روغن موتور خودروی خود را با یك پارچه تميز پاک نمایید تا از ورود هر نوع شیء خارجی به داخل موتور اتومبیل جلوگيری شود.

حتما از روغن موتورهای توصيه شده توسط کمپانی استفاده نمایید.

سطح روغن موتور نباید از علامت بالایی واقع درگيج اندازه گيری بالاتر برود.

رانندگی با مقدار بيش از حد كم یا زیاد روغن موتور، می تواند به موتور آسیب برساند.

احتياط

به طور مرتب سطح روغن موتور را بررسی نموده و در صورت احتیاج، به مقدار روغن موتور از روغن موتور پیشنهاد شده ی شرکت اضافه کنید.

گروه های ویسكوزیته (گرانروی SAE)

گروه (ویسكوزیته)های روغن موتور، باید مطابق با میانگین دمای هوای فصلی انتخاب گردند.

به كارگیری گروه های SAE به طور دقیق كه مطابق با دمای هوای بیرون می باشد، به تعویض منظم روغن موتور لزوم می بخشد. در نتیجه ، باید محدوده های دمایی گروه های SAE به عنوان دماهای مرجع باید در نظر گرفته شوند و امکان دارد در یك دوره زمانی كوتاه، دمای واقعی هوا بیشتر و یا كمتر باشد.


نكته:

در مناطق خیلی سرد و یا خیلی گرم، استفاده کردن از روغن موتوری با ویسكوزیته مناسب كه بتواند بر دمای هوای محيط غلبه نماید هم پیشنهاد می شود.

سایت مرجع : سانگ یانگ ایران (با کمی تغییر)

دیدگاه خود را بیان کنید
Code Image

WhatsApp Logo